Sukses

Ada kata-kata bijak, setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Kata-kata ini patut disematkan kepada 5 pemain berikut. Bermain sebagai pem...