Sukses

Kesetiaan seorang pemain terhadap sebuah klub yang diperkuatnya bermusim-musim tak serta merta menjadikannya sebagai pelabuhan terakhir dala...