Sukses

Berikut ini rangkuman tentang ciri-ciri teks cerita sejarah, struktur, jenis, dan kaidah kebahasaannya yang perlu diketahui.