Sukses

Salomon Rondon menjalani perkembangan yang baik selama masa peminjaman ke Newcastle United.