Sukses


Daftar Nama Tingkatan Surga dan Neraka Beserta Penjelasannya yang Perlu Umat Muslim Ketahui

Bola.com, Jakarta - Allah Swt. telah menciptakan surga dan neraka bagi hamba-Nya atas perbuatan mereka di dunia.

Dalam agama Islam, surga dan neraka dipercaya sebagai tempat yang abadi bagi semua umat Muslim yang hidup di dunia ini setelah meninggal nanti.

Mengenai surga itu, diperuntukkan mereka yang beriman dan taat akan perintah-Nya. Sementara neraka diperuntukkan bagi mereka yang ingkar dan tidak beriman.

Tentu kita sebagai umat Muslim berkeinginan untuk dimasukan ke surga dan berharap agar dijauhkan dari neraka. Sebab, di neraka kita akan dihukum sesuai perbuatan kita selama di dunia.

Setidaknya ada beberapa tingkatan surga dan neraka yang harus diketahui umat Muslim. Bahkan, nama surga dan neraka ini telah dijelaskan dalam surat-surat di Al-Qur'an.

Berikut ini daftar nama tingkatan surga dan neraka beserta penjelasannya yang perlu diketahui umat Muslim, dikutip dari laman Jadipintar dan Dosenpintar, Senin (7/3/2022).

2 dari 6 halaman

Daftar Nama Tingkatan Surga

 • Surga Firdaus: Surga yang diperuntukkan orang yang khusyuk salatnya, menjauhkan diri dari perbuataan sia-sia, aktif menunaikan zakat, menjaga kemaluannya, memelihara amanah, menepati janji, dan memelihara salatnya. Dalam Al-Qur'an terdapat pada surat (Al Kahfi, ayat 107) dan surat (Al Mu’minuun, ayat 9-11).
 • Surga 'Adn: Surga yang diperuntukkan orang yang bertakwa kepada Allah Swt. (An Nahl:30-31), benar-benar beriman dan beramal saleh (Thaha:75-76), banyak berbuat baik (Fathir: 32-33), sabar, menginfakkan hartanya dan membalas kejahatan dengan kebaikan (Ar-Ra'ad:22-23).
 • Surga Na'im: surga yang diperuntukkan orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah Swt. dan beramal saleh. Dalam Al-Qur'an terdapat pada surat (Luqman, ayat 8) dan (Al Hajj, ayat 56).
 • Surga Ma'wa: Surga yang diperuntukan bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Swt. (An Najm: 15), beramal saleh (As Sajdah: 19), serta takut kepada kebesaran Allah Swt. dan menahan hawa nafsu (An Naziat : 40-41).
3 dari 6 halaman

Daftar Nama Tingkatan Surga

 • Surga Darussalam: Surga yang diperuntukkan bagi orang yang kuat imannya dan Islamnya, memperhatikan ayat-ayat Allah Swt. serta beramal saleh. Sebagaimana firman Allah Swt., "Bagi mereka (disediakan) Darussalam (surga) pada sisi Rabb-Nya dan Dialah Pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan." (QS. 6:127).
 • Surga Darul Muqamah: Surga yang diperuntukkan bagi orang yang bersyukur kepada Allah Swt. Kata "Darul Muaqaamah" berarti suatu tempat tinggal di mana di dalamnya orang-orang tidak pernah merasa lelah dan tidak merasa lesu. Tempat ini diperuntukkan kepada orang-orang yang bersyukur sebagaimana yang disebutkan di dalam surat (Faathir ayat 35).
 • Surga Al-Maqamul Amin: Surga yang diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman (Ad Dukhan, ayat 51).
 • Surga Khuldi: Surga yang diperuntukkan bagi orang yang taat menjalankan perintah Allah Swt. dan menjauhi larangannya (orang-orang yang bertakwa). Katakanlah: "Apa (azab) yang demikian itukah yang baik, atau surga yang kekal yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa?" dia menjadi balasan dan tempat kembali bagi mereka?" (Al Furqaan, ayat 15).
4 dari 6 halaman

Daftar Nama Tingkatan Neraka

 • Neraka Hawiyah: Diperuntukkan atas orang-orang yang ringan timbangan amalnya, yaitu mereka yang selama hidup di dunia mengerjakan kebaikan bercampur keburukan. Muslim laki-laki maupun perempuan yang perbuatan sehari-harinya tidak sesuai dengan ajaran Islam maka Hawiyah sebagai tempat tinggalnya. Mereka ini yaitu orang yang tidak mau menerima syariat Islam, tidak mau memakai jilbab (bagi wanita), memakai sutra dan emas (bagi lak- laki), mencari rezeki dengan cara tidak halal, memakan riba, dan lain sebagainya. Dalam Al-Qur’an terdapat pada surat (Al-Qori'ah ayat 8-11).
 • Neraka Jahim: Neraka sebagai tempat penyiksaan atas orang-orang musyrik atau Allah Swt. maka sesembahan mereka akan datang untuk menyiksa mereka. Syirik disebut sebagai dosa yang paling besar menurut Allah Swt. Syirik berarti mensekutukan Allah Swt. atau menganggap ada mahluk yang lebih hebat dan berkuasa sehebat Allah Swt. Syirik dapat pula berarti menganggap ada Tuhan lain selain Allah Swt. Dalam Al-Qur’an terdapat pada surat (As-Syu’araa, ayat 91).
 • Neraka Saqar: Tempat untuk orang-orang munafik, yaitu orang-orang yang mendustakan (tidak menaati) perintah Allah Swt. dan Rasulullah. Mereka mengetahui bahwa Allah Swt. sudah menentukan hukum Islam melalui lisan Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam, tetapi mereka meremehkan syariat (hukum) Islam. Maka dibakar dalam api adalah hukuman untuk mereka. Nama neraka ini tercantum dalam Al-Qur'an surat (Al-Muddatsir ayat 26-27,42).
5 dari 6 halaman

Daftar Nama (Tingkatan) Neraka

 • Neraka Lazza: Neraka yang bergejolak apinya dan mengelupaskan kulit kepalanya. (QS: Al Ma´aarij ayat 15-18).
 • Neraka Huthamah: Neraka itu disediakan untuk orang yang suka mengumpulkan harta, serakah dan menghina orang-orang miskin. Mereka berpaling dari agama, tidak mau bersedekah, dan tidak mau pula membayar zakat. Mereka juga memasang wajah masam apabila ada orang miskin yang meminta bantuan. Maka Allah Swt. membalas dengan menyiksa mereka dengan cara menguliti dan mengelupaskan kulit muka mereka serta membakar mereka semau Allah Swt. Neraka Huthamah disediakan untuk gemar mengumpulkan harta berupa emas, perak atau platina, mereka serakah tidak mengeluarkan zakat hartanya dan mencela menghina orang-orang miskin. Maka di Neraka Huthamah harta mereka dibawa dan dibakar untuk diminumkan sebagai siksa kepada manusia pengumpat pengumpul harta. Dalam Al-Qur'an terdapat pada surat (Al-Humazah).
6 dari 6 halaman

Daftar Nama Tingkatan Neraka

 • Neraka Sa'ir: Neraka yang diisi oleh orang-orang kafir dan orang yang memakan harta anak yatim. Kafir berasal dari kata "kufur" yang berarti ingkar atau menolak, sehingga kafir dapat diartikan menolak adanya Allah Swt. atau dengan membantah perintah-Nya dan Rasul-Nya. Jadi manusia kafir itu terdiri dari: Orang yang tidak beragama Islam atau orang yang tidak mau membaca syahadat, orang Islam yang tidak mau salat, orang Islam yang tidak mau puasa, orang Islam yang tidak mau berzakat. Di dalam Al-Qur'an terdapat pada (An-Nisa' ayat 10), (Al-Mulk ayat 5,10,11).
 • Neraka Wail: Tempat yang disediakan untuk para pengusaha dan pedagang yang culas, mengurangi timbangan, mencalo barang dagangan untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat. Maka dagangan mereka dibakar dan dimasukkan ke dalam perut mereka sebagai azab atas dosa-dosa mereka. Nama neraka ini tercantum dalam Al-Qur'an surat (Al-Muthaffifin, ayat 1-3).
 • Neraka Jahanam: Neraka tempat penyiksaan itu kemudian banyak disebut orang dengan nama jahanam. Neraka yang paling dalam dan berat siksaannya.

 

Sumber: Jadipintar, Dosenpintar

Dapatkan artikel daftar dari berbagai tema lain dengan mengeklik tautan ini.

Video Populer

Foto Populer