Sukses


Bacaan Doa Penutup Khotbah Salat Jumat yang Perlu Diketahui Setiap Muslim

Bola.com, Jakarta - Khotbah salat Jumat merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dalam pelaksanaan ibadah salat Jumat.

Khotbah salat Jumat termasuk syarat sah dari salat Jumat. Tidak sah apabila salat Jumat tidak didahului dengan dua khotbah.

Secara umum, istilah khotbah dipahami oleh masyarakat sebagai kegiatan ceramah atau pidato yang berisi materi keagamaan.

Orang yang mengisi atau melakukan khotbah salat Jumat disebut khatib. Khatib tersebut harus sudah balig dan memiliki akhlak yang baik.

Dalam pelaksanannya, biasanya khotbah salat Jumat ditutup dengan doa. Lantas, seperti apa bacaan doa khotbah salat Jumat itu?

Berikut ini bacaan ini bacaan doa penutup khotbah salat Jumat yang perlu diketahui oleh setiap muslim, disadur dari Dream, Jumat (15/7/2022).

2 dari 3 halaman

Bacaan Doa Penutup Khotbah Salat Jumat

"Qalaallahu ta'ala filquranilkariim. A’dzubillahiminasyaithanirojim. Innallaha wamalaaikatahuu yusholluuna ‘alannabiyyi yaayuhalladziina aamanu shollu 'alaihi wasallimuu tasliima."

"Allhumma sholli muhammadin wa'ala ali muhammadin kama shollaita'ala ibrahiima wa‘ala aali ibrohima wabarik’ala Muhammad. Wa 'ala aali muhammadin, kama barakta 'alaa ibrohima wa ’ala ali ibrohimma fil ’alamiin innaka hamidummajiid."

"Allaahumma sholli ‘alaa Muhammadin, wa ‘alaa aalihii waashahbiihii ajmaiin. Alhamdulillahirobbil’alamin. Allohummaghfir, lilmukminiina walmukminaat, walmuslimiina walmuslimaat, alakhyaaiminhum walamwaat, innaka samii’un qoriibummujibudda’awaat. Robbana dzolamna anfusana, wailamtaghfirlana watarkhamna lanakunanna minalkhosiriin."

"Robbana atina fidunya khasanah wafil akhiroti khasanah waqina adzabannar. Walhamdulillahirobbil’alamin. Ibaadalloh, innalloha ya’muru bil’adli wal ihsaani waiitaaidzil qurbaa, wayanha ‘anilfahsyaaii walmunkar, walbaghyi yaidzukum la’allakum tadzakkaruun. Fadzkuruulloohal’adziim yadzkurkum wasykuruuhu ’ala ni’matihi yazidkum waladzikrullohiakbar."

3 dari 3 halaman

Arti Bacaan Doa Penutup Khotbah Salat Jumat

Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sesungguhnya Allah memerintahkan malaikat malaikat-Nya berselawat kepada nabi. Hai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu untuknya dan ucapkanlah salam perhormatan kepadanya.

Ya Allah curahkanlah keselamatan kepada Muhammad dan keluarganya, sebagaimana Engkau memberkati Ibrahim dan keluarganya di alam semesta, sesungguhnya Engkau Maha Terpuji dan Maha Mulia.

Ya Allah ampunilah dosa kaum muslimin dan muslimat, muninin, dan mukminat. Baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia. Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar, dan Maha Mengabulkan. Ya Allah anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang baik di dunia, kehidupan yang baik di akhirat, dan hindarkanlah kami dari azab neraka.

Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berlaku adil dan baik, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang berbuat keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Dan berzikirlah kepada Allah yang Maha Besar.

 

Disadur dari: Dream.co.id (Penulis: Arini Saadah. Published: 13/5/2022)

Dapatkan artikel Islami berbagai tema lain dengan mengeklik tautan ini.

Video Populer

Foto Populer