Sukses


Lirik Lagu Laa Ilaaha Illallah - Sabyan Gambus Feat. Esbeye

Bola.com, Jakarta - Laa ilaha illa Allaah

Laa ilaha illa Allaah

Laa ilaha illa Allaah

maa la naa robbun shiwaa

Laa ilaha illa Allaah

Laa ilaha illa Allaah

Laa ilaha illa Allaah

maa la naa robbun shiwaa

Robbuna Robbul quluubi

wa huwa alamul ghuyuub

fii syuruuqi wa fil ghuruubi

nuruhu yahdil ashoo

Robbuna Robbul quluubi

wa huwa alamul ghuyuub

fii syuruuqi wa fil ghuruubi

nuruhu yahdil ashoo

Robbunal hadil waduud

fadhluhu mil ul wujuud

afwuhu khoirul wajuud

fakhtarji dauman ridhoo

Robbunal hadil waduud

fadhluhu mil ul wujuud

afwuhu khoirul wajuud

fakhtarji dauman ridhoo

fakhtarji dauman ridhoo

Laa ilaha illa Allaah

Laa ilaha illa Allaah

Laa ilaha illa Allaah

maa la naa robbun shiwaa

Laa ilaha illa Allaah

Laa ilaha illa Allaah

Laa ilaha illa Allaah

maa la naa robbun shiwaa

Robbunal hayyul roqiibu

yadhbalul abdal muniib

fahwar rohmaanun mujiibun

liddu'a yu wa man da'a

Robbunal hadil waduud

fadhluhu mil ul wujuud

afwuhu khoirul wajuud

fakhtarji dauman ridhoo

Robbunal hadil waduud

fadhluhu mil ul wujuud

afwuhu khoirul wajuud

fakhtarji dauman ridhoo

fakhtarji dauman ridhoo

Laa ilaha illa Allaah

Laa ilaha illa Allaah

Laa ilaha illa Allaah

maa la naa robbun shiwaa

Laa ilaha illa Allaah

Laa ilaha illa Allaah

Laa ilaha illa Allaah

maa la naa robbun shiwaa

Laa ilaha illa Allaah

Laa ilaha illa Allaah

Laa ilaha illa Allaah

maa la naa robbun shiwaa

 

Sumber: Merdeka.com

Video Populer

Foto Populer