Sukses


5 Contoh Geguritan Bahasa Jawa tentang Pendidikan, Bisa Jadi Bahan Belajar

Bola.com, Jakarta - Pada awalnya, geguritan atau lebih dikenal sebagai puisi Jawa merupakan karya para pujangga untuk menyindir para raja atau kolonialis yang ketika itu sedang berkuasa. Kemudian, seiring berjalannya waktu, siapa saja dapat membuat geguritan.

Jika diartikan dalam bahasa Indonesia, geguritan ialah sebagai seni atau sastra puisi yang dituliskan dengan bahasa Jawa dan biasanya dibacakan atau dituturkan dengan tembang yang indah.

Geguritan juga dapat didefinisikan sebuah sastra kuno yang memiliki ciri sastra lama atau klasik yang bersifat anonim atau tanpa nama pengarang/penulis.

Dalam perkembangannya, tema yang bisa diangkat dalam geguritan cukup bervariasi. Misalnya tema geguritan tentang pendidikan.

Jika kamu penasaran seperti apa geguritan tentang pendidikan, bisa menyimak contoh-contohnya pada artikel ini.

Berikut ini lima contoh geguritan bahasa Jawa tentang pendidikan, dikutip dari laman Titikdua dan Yosefpedia, Rabu (25/1/2023).

2 dari 6 halaman

Guruku Oborku

Kadya ron garing

Kumleyang kabur kanginan

Ing jagat peteng lelimengan.

 

Krasa luwih abot

Anggonku ngadhepi dina-dina ing ngarep

Mlakuku ora mantep.

 

Kagubet ribet lan ruwet

Adoh saka cahyamu

Pedhut ing sakindering pandulu

Panjenengan.

 

Guruku, sihku, oborku

Kancanana sukmaku sinau bab katresnan sajroning ati.

3 dari 6 halaman

Panguwasa Lacut

Ilang siji mbaka siji kaendahan bangsaku

Rasa mikul dhuwur mendem jero kaya dianggep ora cocok maneh

Yen rumangsa bener lan pener coba madheg dadi panguwasa

Seneng banget ngobral surasa kang kebak apatis

Iki negarane sapa?

Iki bangsane apa?

Yagene obral omongan ala

Yagene kaya wes paling akeh bektine marang negarane

Yagene mung bisa ngumbar surasa basa nanging ora bisa paring solusi.

4 dari 6 halaman

Hyang Baskara

Banyu telaga akinclong-kinclong

Kataman cahyaning Hyang Baskara

Sliwering manuk kang golek ijon

Kumelap angrengga pesawangan

Nanging sawuse surup srengenge

Gambar ing telaga ilang musna

Peteng sepi samun ing wengi.

Padhang-petenge atining manungsa

Abang birune gumantung karsane Gusti.

5 dari 6 halaman

Sekolahku

Bangunan kang megah

Ayem, endah lan asri

Nambahi bungah atiku

Nambahi semangat siswa siswine

Golek ilmu kanggo mbesukke

Saben dino aku ngrungokke piwulange guru

Ora tau mbadal yen dituturi

Merga aku ngerti yen guru iku digugu lan ditiru

Tambah dina tambah marem atiku

Sekolah menyang SMP

Sing tambah maju prestasine

6 dari 6 halaman

Cita-citaku

Esuk budhal sekolah

Sore nyekel buku

Awan daknggo turu

Mung arep nggayuh cita-citaku

Yen dak roso ora ono wektu dinggo senenge atiku

Aku sinau saben dina

Tansah manut dhawuhe wong tuwaku

Supaya aku dadi bocah pinter

Ing tembe bisa mujudake cita-citaku

Bisa mendhem jero lan mikul dhuwur marang wong tuwa

Bisa mulyakne wong tuwaku

Lan utamane bisa bekti marang wong tuwaku

Ya mung kanti cita-cita iki aku bisa semangat

Semangat sinau

Lan uga semangat nggayuh kabeh keinginanku

 

Sumber: Titikdua, Yosefpedia

Dapatkan artikel contoh berbagai tema lain dengan mengeklik tautan ini.

Video Populer

Foto Populer