Sukses


11 Doa setelah Salat Fardu Singkat, Mudah Dihafalkan

Bola.com, Jakarta - Salat fardu adalah kewajiban bagi setiap muslim yang dilakukan lima kali sehari. Setelah menyelesaikan salat fardu, penting bagi kita untuk meluangkan waktu sejenak untuk membaca doa dan mendekatkan diri kepada Allah Swt.

Doa-doa yang diucapkan setelah salat fardu memiliki kekuatan dan keistimewaan tersendiri, memberikan ketenangan hati dan menambah keberkahan dalam kehidupan sehari-hari.

Berdoa setelah salat fardu merupakan momen yang tepat untuk mengungkapkan rasa syukur, memohon ampunan, dan meminta petunjuk serta pertolongan dari Allah Swt.

Dalam Islam, doa adalah bentuk komunikasi langsung dengan Sang Pencipta, di mana seorang hamba dapat mencurahkan segala harapan dan keluh kesahnya.

Banyak doa singkat yang diajarkan oleh Rasulullah saw. untuk dibaca setelah salat fardu. Doa-doa ini mudah dihafal dan diamalkan sehingga setiap muslim dapat melakukannya tanpa kesulitan.

Berikut doa setelah salat fardu singkat yang bisa diamalkan umat muslim, disadur dari Dream, Kamis (20/6/2024).

Yuk gabung channel whatsapp Bola.com untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Timnas Indonesia, BRI Liga 1, Liga Champions, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, bola voli, MotoGP, hingga bulutangkis. Klik di sini (JOIN)

2 dari 6 halaman

Doa setelah Salat Fardu Singkat

1. Membaca Istigfar Tiga Kali

"Astaghfirullah hal'adzim, aladzi laailaha illahuwal khayyul qoyyuumu wa atuubu ilaiih."

Artinya: "Saya mohon ampun kepada Allah yang Maha Besar, tidak ada Tuhan melainkan Dia, yang Mahahidup yang terus-menerus mengurus makhluk-Nya, dan saya bertobat kepada-Nya."

2. Memohon Ampun dan Pujian bagi Allah Swt.

"Laa ilaha illallah wakhdahu laa syarika lahu, lahul mulku walahul khamdu yukhyiiy wayumiitu wahuwa 'alaa kulli syai'innqodiir."

Artinya: "Tiada ilah yang berhak disembah selain Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya. Segala pujian dan kerajaan adalah milik Allah. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu." (HR. Bukhari, Muslim)

3. Memohon Perlindungan dari Siksa Neraka

"Allahumma ajirni minan-naar 3X."

3 dari 6 halaman

Doa setelah Salat Fardu Singkat

4. Doa Memuji Allah Swt.

"Allahumma angtassalam, wamingkassalam, wa ilayka ya'uudussalam fakhayyina rabbanaa bissalaam wa-adkhilnaljannata darossalaam tabarokta rabbanaa wata'alayta yaa dzaljalaali wal ikraam."

Artinya: "Ya Allah Engkau-lah as salam, dan keselamatan hanya dari-Mu, Maha Suci Engkau wahai Zat yang memiliki semua keagungan dan kemulian." (HR. Muslim)

5. Membaca Tasbih, Tahmid, Takbir, dan Tahlil

  • Membaca Kalimat Tasbih 33 kali

Subhanallah

  • Membaca Tahmid 33 kali

Alhamdulillah

  • Membaca Takbir 33 kali

Allahu Akbar

  • Membaca Tahlil 33 kali

Lailaha Illalah

6. Membaca Surah Al-Ikhlas

"Qul huwallaahu ahad. Allaahusshamad. Lam yalid walam yuulad. Walam yakullahu kufuwan ahad."

Artinya: "Dialah Allah, Yang Maha Esa. Allah tempat bergantung kepada-Nya segala sesuatu. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia."

4 dari 6 halaman

Doa setelah Salat Fardu Singkat

7. Membaca Surah Al-Falaq

"Qul a’uudzu birabbil falaq. Min syarri maa khalaq. Wamin syarri ghaasiqin idzaa waqaba. wamin syarrin naffaatsaati fii al’uqadi. Wamin syarri haasidin idzaa hasada."

Artinya: "Aku berlindung kepada Robb Yang Menguasai waktu subuh, dari kejahatan apa-apa (mahluk) yang diciptakan-Nya. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang mengembus pada buhul-buhul, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki."

8. Membaca Surah An-Naas

"Qul a’uudzu birabbin naas. Malikin naas. Ilaahin naas. Min syarril waswaasil khannaas. Alladzii yuwaswisu fii shuduurin naas. Minal jinnati wannaas."

Artinya: "Aku berlindung kepada Robb (yang memelihara dan menguasai) manusia. Raja manusia. Sembahan manusia. Dari kejahatan (bisikan) syaitan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan (kejahatan) ke dalam dada manusia, dari (golongan) jin dan manusia."

5 dari 6 halaman

Doa setelah Salat Fardu Singkat

9. Membaca Ayat Kursi

"Allaahu laa ilaaha illaa huu, al hayyul qoyyum, la ta’khudzuhuu sinatuw walaa naum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardh. Man djalladjii yasyfa’u ’indahuu illa bi idjnih. Ya’lamu maa bayna aydiihim wa maa kholfahum. Wa laa yuhiithuuna bi syay-im min ’ilmihii illa bi maa syaa-a. Wasi’a kursiiyyuhussamaawaati wal ardh. Walaa ya-uuduhuu hifzhuhumaa. Wa huwal’aliiyul ’azhiim."

Artinya: "Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Allah tidak ada Ilah (yang berhak diibadahi dengan benar) melainkan Dia. Yang Hidup kekal lagi terus-menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Dan Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Mahabesar." (Al-Baqarah: 255)

6 dari 6 halaman

Doa setelah Salat Fardu Singkat

10. Membaca Doa Amalan di Terima

Doa sesudah salat fardu selanjutnya yaitu dengan membaca doa seperti yang diriwayatkan dari Ummu Salamah Hindun binti Abi Umayyah radhiallahu’anha, ia berkata: "Biasanya Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam setelah salam salat Subuh beliau membaca doa:

Aallahumma inni as-aluka ‘ilman naafi’an, wa rizqon thoyyiban, wa ‘amalan mutaqobbalan.

Artinya: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima). (HR. Ibnu Majah, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Ibni Majah)

11. Membaca Doa Rajin Beribadah

Doa sesudah salat fardu yang terakhir adalah dengan membaca doa seperti yang sudah diriwayatkan dari Mu’adz bin Jabal radhiallahu’anhu, ia berkata: "Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam menarik tanganku sambil berkata: wahai Mu’adz, Demi Allah aku mencintaimu sungguh aku mencintaimu. Aku wasiatkan engkau wahai Muadz, hendaknya jangan engkau tinggalkan di setiap akhir salat untuk berdoa:

Aallahumma a’inni ‘ala dzikrika wa syukrika wa husni ‘ibaadatika.

Artinya: "Ya Allah, tolonglah aku agar bisa berzikir kepada-Mu, dan bersyukur kepada-Mu, serta beribadah kepada-Mu dengan baik). (HR. Abu Daud, dishahihkan Al Albani dalam Shahih Abi Daud)

 

Disadur dari: Dream.co.id (Penulis: Reni Novita Sari. Published: 26/1/2022)

Baca artikel seputar doa lainnya dengan mengeklik tautan ini.

Video Populer

Foto Populer