Sukses


5 Contoh Artikel Prediktif Bahasa Jawa, Menarik Dipelajari

Bola.com, Jakarta - Artikel prediktif bahasa Jawa merupakan satu jenis karya sastra yang menarik untuk ditelusuri.

Artikel prediktif, yang dikenal sebagai 'wangsalan' dalam bahasa Jawa merupakan sebuah artikel yang berisikan hal-hal yang belum atau akan terjadi di masa depan.

Lebih dari sekadar ramalan biasa, artikel prediktif bahasa Jawa sarat dengan makna dan nilai-nilai budaya. Sebab, yang disampaikan adalah kemungkinan dari suatu hal dari hasil dari pemikiran ataupun tentang analisis penulis semata.

Artikel prediktif bahasa Jawa ditulis berdasarkan pengamatan terhadap fenomena alam, siklus kehidupan, dan berbagai peristiwa yang terjadi di masyarakat.

Penulisnya adalah tokoh budayawan atau pemuka agama, dituntut memiliki pengetahuan luas dan kepekaan terhadap alam semesta.

Tujuan penulisan artikel prediktif bahasa Jawa adalah memberikan rambu-rambu supaya pembaca tidak salah dalam melakukan suatu tindakan.

Berikut lima contoh artikel prediktif bahasa Jawa yang menarik dipelajari, Selasa (11/6/2024).

Yuk gabung channel whatsapp Bola.com untuk mendapatkan berita-berita terbaru tentang Timnas Indonesia, BRI Liga 1, Liga Champions, Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol, bola voli, MotoGP, hingga bulutangkis. Klik di sini (JOIN)

2 dari 6 halaman

Artikel Prediktif Bahasa Jawa (1)

Lingkungan sing resik bisa dadi salah siji alasan sing bisa mangribawani kesehatan masyarakat sekitar. Mulane, wong kudu nindakake gaya urip sehat.

Apa maneh ing mangsa rendheng kaya ngene iki amarga bakal akeh wabah penyakit sing sumebar.

Bab ingkang kapisan kang kudu digatekake supaya lingkungane resik lan sehat yaiku aja mbuwang larahan kanthi sembranan.

Mbuwang larahan ing papan samesthine ora mung nyebabake lingkungan dadi sehat uga bisa nyegah dumadine banjir.

3 dari 6 halaman

Artikel Prediktif Bahasa Jawa (2)

Ing sasi Agustus 2023, cuaca bakal tetep panas lan kurang ujan. Suhu bakal tetep antara 28°C nganti 33°C, kaya piyambak wengi.

Masyarakat disarankan kanggo nggunakake perlengkapan pelindung lan minum cukup air kanggo ngurangi risiko dehidrasi.

4 dari 6 halaman

Artikel Prediktif Bahasa Jawa (3)

Ing tahun 2024, tren mode bakal nyerat kaipikan tradisional lan modern. Piyambak kain batik bakal semakin kembang lan jadi salah sawijining mode wajib.

Rancangan-rancangan anyar bakal nggawe tradisi lan gaya kontemporer nyambung dadi keseluruhan anyar kanggo wong Jawa.

5 dari 6 halaman

Artikel Prediktif Bahasa Jawa (4)

BMKG ngandharake yen ing pungkasane wulan Desember iki bakal ana udan ekstrem. Mulane, sawetara dina iki langite kerep mendhung.

Saliyane udan deres, diperkirakake uga bakal dikantheni angin lesus lan es. Mula wong-wong kang lelungan kanthi nggunakake sepedha motor diajab luwih ngati-ati.

Yen pancen udane ora kena ditembus senajan wis nganggo mantel. Becike ngiyup ing papan kang aman. Ngenani papan kang aman iki tuladhane ora ing sangisore wit gedhe lan billboard kang gedhe.

Jalaran disumelangake wit utawa billboard iku bisa wae ambruk lamuna katerjang angin kang banter.

Saliyane iku yen udane sinartan bledheg lan thathit becike aja nerusake perjalanan, Awit motoran ing satengahe udan bledheg bisa nekakake kahanan kang ora dipengini. tuladhane kesamber bledheg utawa kebrukan wit kang kasamber bledeg.

Kajaba iku, masyarakat uga kudu siyaga marang akibat saka udan deres sing biyasane bisa nyebabake banjir, tanah longsor lan wabah penyakit.

Mulane, kali utawa got kudu dijaga karesikan. Saengga iline banyu bisa lancar saengga banjir bisa disranani.

Saliyane kuwi barang-barang bekas kayata kaleng bekas, botol-botol bekas, lan ban bekas sing wis ora ana gunane maneh.

Becike dipendhem supaya ora dadi sarange nyamuk. Ing perangan liya bak mandhi utawa jembangan sing dinggo wadhah banyu uga kudu diwenehi bubuk abate amrih ora digawe ngendhog nyamuk.

6 dari 6 halaman

Artikel Prediktif Bahasa Jawa (5)

Nalika taun 2023, pariwisata edukasi bakal ndongakake popularitas ing Jawa Tengah. Sejarah lan budaya Jawa bakal dadi fokus utama.

Wisatawan bakal bisa njaluk pengalaman becik kanggo ngetrapake cara jaman dulu lan ngerti budaya lokal.

 

Dapatkan artikel edukasi berbagai tema lain dengan mengeklik tautan ini.

Sepak Bola Indonesia

Video Populer

Foto Populer