Sukses


32 Kata-Kata Nasihat Bahasa Jawa, Sarat Pelajaran Positif dan Petuah Mendalam

Bola.com, Jakarta - Dalam mengarungi kehidupan, terkadang kita membutuhkan tuntunan. Kata-kata nasihat bahasa Jawa mungkin bisa menjadi pegangan dalam kehidupan sehari-hari.

Sebab, kata-kata nasihat bahasa Jawa berisikan pelajaran positif dan petuah mendalam untuk menghadapi berbagai urusan di hidup, seperti urusan agama hingga sosial.

Kata-kata nasihat bahasa Jawa tidak hanya bisa memberikan inspirasi dan motivasi kepada diri sendiri, tetapi bisa kamu bagikan kepada orang lain yang mungkin membutuhkannya.

Tak heran, beberapa orang mencari dan menggunakan kata-kata nasihat bahasa Jawa bahkan untuk caption di media sosialnya.

Ada banyak kata-kata nasihat bahasa Jawa yang bisa jadi pedoman hidup untukmu sehingga kamu bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi di masa depan.

Berikut ini 32 kata-kata nasihat bahasa Jawa yang sarat pelajaran positif dan petuah mendalam, dikutip dari laman Yosefpedia dan Goodminds, Kamis (13/7/2023).

2 dari 5 halaman

Kata-Kata Nasihat Bahasa Jawa

1. "Ojo nyawang sugeh dadi kamulyan. Ojo nyawang mlarat dadi ukuran hina. Mulya ono becike laku lan ati seg cedak marang Gusti. Bondo donyo kuwi titipan. Kabeh bakal bali neng Gusti pangeran. Senajan mlarat boten nate tau sambat penting kedat le mu dongo."

2. "Sak ampuh-ampuhe menungso. Durung mesti bisa nglawan pikiran lan nafsune dewe."

3. "Bondo donyo ora jaminan urip tentrem."

4. "Rezeki sing di wei Gusti Allah, kui genah cukup kanggo urip. Nanging ora cukup kanggo nuruti gayane urip."

5. "Ayem tentrem dununge ono neng ati. Ojo dueni roso iri. ojo dueni roso panas, duenono roso bersyukur, duenono roso sabar. Insyaallah urip bisa ayem tentrem."

6. "Sugih tanpo bondo. Sakti tanpa aji. Meneng tanpa swara. Bertindak tanpo rupo."

7. "Tresno amargo rupo lan bondo dunyo iku semu. Katresnan soko ati iku sing bakal langgeng nyawiji."

8. "Eling marang asale. Ugi eling mring baline. Menungso neng alam ndonyo. Namong dados pewayang sakeng Gusti."

3 dari 5 halaman

Kata-Kata Nasihat Bahasa Jawa

9. "Ayu mergo banyu wudhu luwih syahdu ketimbang ayu mergo gincu."

10. "Dadio apik tanpo duduhke apikmu."

11. "Bener saka kang Kuwasa iku ana rong warna, yakuwi kang cocok karo benering Pangeran lan bener kang ora cocok karo benering Pangeran."

12. "Lamun sira durung wikan alamira pribadi, mara takona marang wong kang wus wikan."

13. "Gliyak-gliyak tumindak, sareh pakoleh."

14. "Luwih apik opo wae disyukuri tinimbang opo wae disambati. Yen apik pikire mesti bakal resik atine lan alus tindak tanduke."

15. "Wong urip iku, sing teteg atine. Sing kuat imane. Sing apik tindak tanduke. Sing ikhlas atine. Kabeh mau nek mbok lakoni kanthi ikhlas sumeleh. Kamulyanmu bakal ketemu dalane."

16. "Urip iku mung eling lan tekun, tansah manembah marang Gusti kang peparing dateng pundi parannipun tan wurung ngadep neng ngarsane Gusti Keng Murbeng Dumadi."

4 dari 5 halaman

Kata-Kata Nasihat Bahasa Jawa

17. "Urip rasah kakean sambat mergo wong sing kakeen sambat niku sajatine wong sing kurang mensyukuri nikmat."

18. "Bagus kalian ayu niku mboten saking rupo. Mergo rupo enom maleh tuo. Sugeh biso dadi kurang. Ananging bagus kalawan ayu niku saget dipun tingali saking tindak tanduk lan subosito."

19. "Dadiya lancip tanpa natoni, dadiya landep tanpa nglarani, dadiya obor tanpo mblerengi, dadiya duwur tanpa nganciki, dadiya bener tanpa keminter, dadiya unggul tanpa njegal, dadiya mulya tanpa ngina, dadiya cahya sinebar datan nyulapi, dadiya aguna mring sasama, welas asih lan tepa selira mring sapada-pada."

20. "Wenehana dalan marang wong kang kesasar, wenehana pepadhang marang wong kang kegubel pepeteng, wenehana pangapura marang wong kang agawe cilaka, wenehana prasangka becik marang sapa wae."

21. "Urip iku rasane kaya kopi, yen ora iso nikmati ya rasane panggah pait."

22. "Dadi uwong sing memayu hayuning bawana."

23. "Dadiya uwong sing bisa lan pinter rumangsa."

24. "Sabar kui lire momot kuat nandhang sakening coba lan pandhadharaning urip."

5 dari 5 halaman

Kata-Kata Nasihat Bahasa Jawa

25. "Witing mulya jalaran wani rekasa."

26. "Adhang-adhang tegese embyun, pasrah peparing marang Gusti."

27. "Nek wes onok sukurono, nek durung teko entenono, nek wes lungo lalekno, nek ilang iklasno."

28. "Sabar iku lire momot kuat nandhang sakening coba lan pandhadharaning urip."

29. "Sabar kui langka balese. Nek pancen niat gelem sabar."

30. "Panggah guyu meski kadang wes ra semangat, tetep sabar ben urep iki ayem."

31. "Den bisa amerdi picis. Lire bisa merdi arta. Den weruh batal karame. Kang sareh wetuning arta. Yen wis dadi kakira. Ywa siranggo jibar-jibur. Resika aywa katara."

32. "Dadia lakunireku. Cegah dhahar lawan guling. Lan aja sukan-sukan. Anganggoa sawatawis. Ala watake wong suka. Nyuda prayitnaning batin."

 

Sumber: Yosefpedia, Goodminds

Dapatkan artikel kata-kata dari berbagai tema lain dengan mengeklik tautan ini.

Video Populer

Foto Populer