Sukses


5 Contoh Geguritan Jawa Bertema Pendidikan

Bola.com, Jakarta - Geguritan diartikan sebagai seni atau sastra puisi yang dituliskan dengan bahasa Jawa dan biasanya dibacakan atau dituturkan dengan tembang yang indah.

Menurut sejarah, geguritan awalnya dibuat oleh para pujangga karena memiliki beberapa aturan tertentu yang harus dipatuhi.

Zaman dulu geguritan dibuat sebagai bentuk sindiran kepda para kolonial atau raja yang berkuasa.

Namun, seiring berjalannya waktu, kini siapa saja dapat membuat geguritan mengikuti selera masyarakat. Orang yang membuat geguritan disebut dengan penggurit.

Banyak tema yang bisa dijadikan inspirasi ketika seseorang ingin membuat geguritan, satu di antaranya adalah geguritan bertemakan pendidikan.

Jika kamu penasaran seperti apa geguritan dengan tema pendidikan, bisa menyimak contoh-contohnya pada artikel ini.

Berikut ini lima contoh geguritan Jawa bertema pendidikan, yang bisa dipelajari, dikutip dari laman Yosefpedia dan Mudahdicari, Jumat (9/6/2023).

2 dari 6 halaman

Sekolah

Saben esuk aku budhal menyang sekolah

Mung ngandhalake sepeda kunaku

Kepinginanku bisa entuk pendidikan kang faedah

Kanggo nggayuh cita-citaku

Aku seneng dadi bocah sekolah

Bisa entuk ilmu ingkang berkah lan manfaat

Kang migunani kanggo nusa lan bangsa

Kang bisa nerusake cita-citane bangsa.

3 dari 6 halaman

Guruku

Aku saben dino nganggo seragam

Aku arep budhal sekolah

Tekan dalan dipoyoki kancaku

Guruku saben dino kesel

Amarga aku ora tau mlebu sekolah

Aku sering bolos lan colut

Guruku saben dino tekan sekolah

Kanggo menehi tugas lan ngajar

Supaya murid-murid dadi pinter.

4 dari 6 halaman

Golek Ngelmu

Ngelmu iku ora gampang tinemune

Gampang kanggo para siswa

Kang tlaten lan sregep sinau

Sregep menyang sekolah

Mempeng nggarap tugas

Lang ngelingi piwelange wong tua

Guwang rasa wegah, rasarasen ing batin

Golek ngelmu iku kanthi nyanding buku wacan

Saka maca buku wacan kita tambah pinter

Mula ngelmu iku kudu digoleki terus

Mesti tekan negara Cina

Lan sak butule nyawa.

5 dari 6 halaman

Buku

Buku iku sumber ilmu

Saben dina dakwaca

Kareben aku pinter

Ora ketinggalan

Ing jaman modheren

Buku wis dadi kancaku

Sinau iku kuwajibanku

Dadi...

Buku iku penting

Kena kanggo sinau

Wong-wong akeh sing ngguwangi buku

Nanging kowe

Aja tiru-tiru.

6 dari 6 halaman

SMK Warga Sekolahku

Sakjroning keselku ana esemu

Sekolah ku kuat tanpa sambat

Mung kanggo kamulyanku ing tembe mburi

 

Dadi murid warga kudu siap batin

Kudu siap awak, siap disiplin, sregep

Tanpo mikir rekasane awak

Siogo ngundi ilmu, siap nrima perintahe

Dawuh e bapak lan ibu guru

 

Tetep sabar ngadepi guru

Tetep kuat ngadepi akehe kewajiban

Lan kudu bisa nyingkiri wewalening sekolahku.

 

Sumber: Yosefpedia, Mudahdicari

Dapatkan artikel contoh berbagai tema lain dengan mengeklik tautan ini.

Video Populer

Foto Populer